OBLICZENIA PROCENTOWE OBLICZENIA PROCENTOWE

Obliczanie p% liczby a


Obliczanie liczby, której p% równe jest a


Obliczanie, jakim procentem liczby a jest liczba b


Wzór na procent składany
(odsetki od kapitału dołączane po każdym roku)

K - kapitał początkowy
p - stopa procentowa
n - liczba pełnych okresów oprocentowania (np. lat)
S - stan konta po n okresach (latach)
strona główna