WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA

(a+b)2=a2+2ab+b2

(a–b)2=a2–2ab2+b2

(a+b)(a–b)=a2–b2

(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3

(a–b)3=a3–3a2b+3ab2–b3
strona główna